Talking Method

12.08.2008 00:00

Talking method slibuje, že se naučíte mluvit mnohem rychleji

 

Nejde o žádný zázračný způsob výuky anglického jazyka, ale o to, že se učíte mluvit tak, že prostě mluvíte, mluvíte a mluvíte. Celou vyučovací lekci si prostě jen povídáte s lektorem. Některé otázky máte v knize, jiné váš lektor vymýšlí přímo na hodině. Některé otázky máte v knize proto, aby jste se postupně učili nejpoužívanější anglická slova a fráze. Váš lektor vám samozřejmě s odpovědí pomáhá, aby vaše odpovědi byli správné.

Během vyučovací hodiny neděláte žádné poslechová cvičení, která můžete dělat sami doma, ale naplno využíváte lektora, kterého máte jen pro sebe. Výuka probíhá pouze individuálně nebo ve dvojicích. Poslechová cvičení dostane domů.

Neděláte žádná doplňovací cvičení, neučíte se jednotlivá slovíčka, ale jen věty a fráze. Neučíte se gramatické poučky, ale gramatiku používáte přímo v užitečných větách.

Celá lekce probíhá ve svižném tempu a nikdy není ticho. Váš lektor mluví stejně rychle nebo i rychleji než lidé na ulici. Tím Vás na toto tempo připraví a zároveň nezdržuje lekci, tím že mluví on. Protože

mluvit musíte VY!!!

—————

ZpětAukro.cz